Poznanie

Záujem elementárnych bytostí

Keď v duchovnom svete dochádza k styku medzi ľuďmi tu na Zemi mesačnými bytosťami - a v podvedomí k nemu dochádza neustále - potom je možné, že toto vytvorenie záujmu, ktorý majú isté mesačné bytosti o pohyby vykonávané ľuďmi pri písaní, pri kreslení, že tento záujem, ktorý sa u týchto mesačných bytostí duchovne prejavuje, zaujíma zase isté elementárne bytosti duchovného sveta. Sú to elementárne bytosti, ktoré stoja nižšie než mesačné bytosti, ktoré sa tiež nikdy neinkarnujú na Zemi, ktoré žijú v susednom svete, ktoré v ňom žijú ako duchovno - éterické bytosti. Keď sa tieto bytosti zase zaujímajú o to, čo sa tu deje, potom môže nastať nasledujúca vec.

Keď je pozorovaný človek tu na Zemi, je vidieť, že jeho myšlienky, ktoré potom oznamuje písmom, pôsobia na celú jeho ľudskú bytosť. Nachádzajú sa predovšetkým v ja, ale pôsobia dole do astrálneho tela, ktoré koná svoje pohyby v zmysle týchto pohybov, ktoré robíme zo svojho ja pri písaní. Tieto myšlienky pôsobia do éterického tela a ďalej dole až do fyzického tela. Toto pôsobenie do fyzického tela však pozorujú isté bytosti elementárneho druhu a pociťujú tiež túžbu pohybovať sa úplne rovnako. To však nemôžu, pretože v ich svete panujú iné zákony než vo svete, v ktorom sa píše. Píše sa len vo fyzickom svete ľudí tu na Zemi.