Poznanie

Posadnutosť elementárnymi bytosťami

Istými bytosťami, ktoré si pod vplyvom mesačných bytosti osvojujú zvlášť umeleckosť žijúcu v dušiach ľudí, môžu byť používané vyžarovania druhého typu. Aj tieto bytosti vstupujú do takých ľudí, ktorí utlmili horné vedomie a ktorí vo svojom éterickom tele, vo svojom astrálnom tele majú určitý umelecký moment a vedú ho tak do týchto vyžarovaní.

Tu je veľmi zaujímavé, ako potom taká ľudská bytosť môže byť do istej miery posadnutá elementárno - duchovnými bytosťami a ako do svojich vyžarovaní dostáva niečo ako plasticky existujúce sny, zložené čiastočne z toho, čo táto ľudská bytosť sama v živote vníma - pretože to skĺzlo do éterického a astrálneho tela a objavuje sa to v týchto vyžarovaniach - a čiastočne z oznámení zo sveta, v ktorom sú len elementárne bytosti, ktoré vnikli do ľudskej bytosti.