Poznanie

Nesprávnosť mediálnej cesty

Niečo z inteligencie ahrimanských bytostí prechádza na ich výtvory, na tieto elementárne bytosti, ktoré vojdú do mozgu médií, ponoria sa do neho, takže touto cestou môže prostredníctvom médií vyjsť najavo všeličo významného. Prostredníctvom médií sa možno dozvedieť správne, významné veci, nie je to však správna cesta.

Tieto bytosti sa cez médiá manifestujú vo svete, ktorý je im cudzí, a nemôžeme ich teda poznať v ich pravej podobe. Porozumieť týmto duchovným zjaveniam nie je možné, pokiaľ tieto bytosti poznáme len vo svete, ku ktorému vôbec nepatria. Tí, ktorí sa s týmito bytosťami stretnú, nevedia, akého charakteru tieto bytosti vlastne sú. Bytosti, ktoré činia médiá posadnutými sa oddeľujú od svojich súkmeňovcov, ktorí majú za úlohu prenášať súčasné do ďalekej budúcnosti, prostredníctvom médií vnikajú do tohto súčasného sveta a spájajú sa v ňom s osudom pozemského sveta a strácajú svoju budúcu úlohu. Tým však vo vysokom zmysle okrádajú človeka o jeho budúcu úlohu. A to je to, čo máme pred sebou, keď poznáme mediálnu bytosť. Budúcnosť nech zomrie - hovorí vlastne mediálna bytosť - súčasnosť nech je všetkým.