Poznanie

Mediálne písanie

Sú ľudia, ktorí keď píšu alebo aj myslia, ba dokonca cítia, spočívajú veľmi hlboko vo svojom éterickom tele. Všetko v ich éterickom tele ide so sebou a silno sa potom tiež vyjadruje vo fyzickom tele. A u týchto ľudí s potom stáva, že úplne potlačia to, čo je v ich ja, a v ich astrálnom, éterickom a fyzickom tele ožije napodobenie písania či kreslenia. To sú takzvané médiá. Pretože je potlačené ich ja, potom môžu tieto médiá do seba pojať tieto učenlivé elementárne bytosti z duchovného sveta, ktoré sa takpovediac naučili pohybom písania od mesačných bytostí. A také médiá potom začnú robiť činnosť, pri ktorej nevykonávajú písacie pohyby v zmysle svojho ja, v zmysle svojho plného vedomia, ale v zmysle elementárnej bytosti, ktorá v nich spočíva.

Všetko mediálne písanie, mediálne kreslenie, všetko obvykle mediálne tak vzniká pri utlmenom vedomí prostredníctvom pohybov vyžarovaných ľuďmi. Sú tú používané vyžarované pohyby.