Ďalšie témy

Horúčka
Rakovina
Zápal pľúc
Obrna
Ochorenie žalúdka

Rakovina

Nárast tohto ochorenia ukazuje, že táto choroba súvisí s našimi zmenenými životnými zvyklosťami a pomermi, a nakoniec s naším dnešným od základov materialistickým životným a svetovým názorom. Rovnako hlboko, ako sa zmenil človek i jeho životné prostredie, došlo k vývoju napríklad vo vede a technike, s ktorým vhľad a vedomie zodpovednosti človeka nestačili udržať krok. Preto tvorí príčinu ochorenia rakovinou mnoho faktorov dohromady. Je však výrazom zúženého spôsobu pozorovania, ak hľadáme príčinu vzniku nádoru iba v zhubnej bunke - bez ohľadu na duševný život človeka. Aj tam, kde majú preukázateľne hlavnú úlohu vonkajšie faktory, ako napr karcinogénne substancie, má rozhodujúci význam konštitúcia človeka a jeho individuálna rezistencia. Len pohľad na celého človeka nás môže oslobodiť od strachu byť vydaný bezmocne napospas niektorým náhodám bunkových procesov nášho organizmu.

Ľudské telo je múdro vytvorený organizmus, zložený z buniek. Ním sú však nadradené vyššie sily a organizujúce princípy, ktoré musíme poznať, aby sme mohli pravdivo posúdiť otázku vzniku rakoviny. Až ony umožňujú individuálne utváranie ľudského organizmu. Medzi formujúcim princípom organizmu a princípom látky, bunkami, existuje vyvážený pomer. Poznáme dnes rad príčin, ktoré túto rovnováhu porušujú v prospech princípu buniek a tým môžu vytvárať priame východisko pre vznik nádorov. Na najvyššej úrovni môže začať porušenie tejto rovnováhy v oblasti tvorivého ľudského ducha, ktorý má svoju zodpovedajúcu telesnosť v systéme nervovo zmyslovom. Výchovou, školou či povolaním nie je často poskytnuté duchovným možnostiam dostatok priestoru k rozvoju, takže zakrpatievajú. Tým vznikajú aj poruchy v strednej oblasti človeka, v jeho duševnom živote. Vo forme strachov a nutkavých myšlienok rušivo ovplyvňujú slobodne sa pohybujúci citový život, ktorého telesným podkladom je rytmická oblasť systému pľúc a srdca, dýchania a krvného obehu. Nakoniec dochádza k poruchám systému výmeny látkovej (oblasť hormónov, enzýmov, minerálnych látok), ktoré negatívne ovplyvňujú obranné funkcie organizmu a môžu viesť k emancipácii istých skupín buniek, keď sú tieto bunky k takému vývoju disponované konštitučnými faktormi alebo vonkajšími poškodeniami. Takéto oblasti buniek začnú potom rozvíjať svoj vlastný život bez ohľadu na celkový systém organizmu. Zmena v bunkách je teda iba posledným štádiom dlhého procesu, ktorý sa roky pripravoval.

Zosilnenie ľudského ja ako duchovného jadra našej bytosti, ktoré nás pozdvihuje nad zvieraciu ríšu na úroveň ľudskej individuality, je najvnútornejšou záležitosťou duchovnej prevencie rakoviny. Moderný človek je vnútorne rozorvaný svojím denným životom s jeho nadmerným množstvom udalostí. Ako stály stres nepôsobí len nadmiera zmyslových dojmov vo farbe, svetle a zvuku, ako množstvo navzájom spolu nesúvisiacich informácií z rozhlasu, televízie a novín, ale aj náhlenie a úsilie o materiálny zisk. Prekonanie týchto vplyvov potrebuje ďaleko viac sily, ako má priemerný človek. Dnes potrebné zosilnenie nášho vnútorného človeka, ducha a duše, môžeme získať iba úmyselnými okamihmi pokoja a uvedomovania. V našom duchovno-duševnom základe leží, ak sa môže myslením uplatniť, prameň všetkej tvorivej a organizujúcej sily. Jasným myslením, sústredenou pozornosťou v zmätku zmyslových vnemov zosilujeme formujúce sily nášho organizmu. Odporúčať možno trochu menej čítanie časopisov, návštev kina, sledovanie rádia a najmä televízie. Namiesto toho sa dá poradiť pokojné, v obrazoch prebiehajúce spomínanie na udalosti predchádzajúceho dňa večer, čo možno v opačnom slede, meditatívne ponorenie sa do nejakej zvolenej básne, textu z evanjelia alebo múdreho výroku: to vytvára vnútornú silu vyrovnať sa zničujúcemu náporu. Tiež plánovanie dňa po prebudení potom, čo sme sa posilnili meditáciou chráni pred utopením v každodennosti.

Namiesto veľkých ciest preplnených dojmami sa máme znovu naučiť pokojne poznávať a prežívať malý kúsok sveta tak, že je tým naša duša hlbšie naplnená ako dojmy zo šiestich krajín, ktoré sme počas štrnástich dní navštívili. Tiež sa musí človek naučiť správne starnúť. Ľudské tkanivo s pribúdajúcim vekom tvrdne, a tvorivé sily pôsobia viac v myšlienkovej sfére. Telesné ustupuje, duchovné sa môže viac rozvíjať. Bohužiaľ dnes často vidíme opak: sklerotického, umelými hormónmi pri potencii udržiavaného starca. Rakovina ako typická choroba staroby môže prísť práve vtedy, keď na jednej strane je starnúce tkanivo umelo udržiavané mladým alebo chronickým povzbudzovaním v určitých oblastiach (napr. v tráviacom trakte) vzniká v bunkách nepokoj: na druhej strane je nádorové ochorenie podporované, keď sily vychádzajúce z formujúceho pólu myslenia sa stanú príliš slabými na to, aby udržali pod kontrolou vývoj v bunkách. Tak môžu mať všetky zásahy do hormonálneho hospodárstva organizmu škodlivé následky: k tomu patria aj tabletky proti otehotneniu. Aj boj s návalmi v menopauze užívaním hormónov má negatívny vplyv. Návaly možno zmierniť neškodnými liekmi, aké má k dispozícii antroposofická medicína, a možno ich prekonať ako nevyhnutnú životnú etapu. Naproti tomu je potrebné urobiť všetko, aby duch a duša ostali živé, aby sa rozšírili horizonty a aby sa rozvinulo to, čo nazývame múdrosťou staroby.

Ešte horšie sú rôzne ľahkomyseľne používané upokojujúce prostriedky, ktoré majú dnes pomôcť prekonať každú životnú obtiaž. Spôsobujú oslabenie vôle a tým aj oslabenie osobnosti. To isté platí o liekoch proti nespavosti. Oboje pôsobí ľahké poblúznenie vedomia, aj keď si toho nevšimneme, a oslabenie iniciatívy. Nespavosť je možné liečiť starostlivosťou o pravidelný rytmus a tiež ďalšími opatreniami zdravej životosprávy. Tu pristane ešte pripomenúť škodlivé pôsobenie fajčenia, chronického požívania alkoholu, prehnaného opaľovania a preháňania vôbec.

Počiatky rakoviny dlho predchádzajú objaveniu nádoru. K diagnoze týchto počiatočných štádií sú potrebné pravidelné kontroly u lekára. Ako doplnok bežnej diagnózy sa roky pracuje na vývoji špeciálnych, z duchovnovedných podnetov vychádzajúcich vyšetrovacích metód. Pripomenúť tu môžeme aspoň metódu kryštalizácie chloridu meďnatého. K liečeniu prekancerózy, ktoré trvajú po roky až desaťročia, sa osvedčili preparáty z imela. Ich pôsobenie je zrejmé v rozkvete pacientov, ktorí prekonávajú depresívne stavy a naberajú sily a iniciatívu. Rakovina je osudovou chorobou našej doby. V podstate je k jej prekonaniu potrebná nová orientácia človeka a jeho obklopujúcej civilizácie. Každý jednotlivec môže na svojom mieste, podľa uvedených pokynov, prispieť k uskutočneniu tejto úlohy. Rakovinu ako chorobu našej doby možno poraziť až odvahou k obratu vnútornému aj vonkajšiemu vo všetkých oblastiach súčasného života.

Keď sú pre to priaznivé podmienky, nasleduje po objavení rakovinového nádoru operácia. Dôležitá je správna duševná príprava na túto udalosť. V zmysle tu zastávaného spôsobu liečenia sa má, ako je len možné, hneď po zistení nádoru, začať s liečbou preparátmi z imela, najneskôr jeden až tri týždne pred operáciou. Tieto preparáty podporujú obranu organizmu a pôsobia tiež proti možnému rozptýleniu rakovinových buniek v priebehu operácie. Operácia má za cieľ odstrániť nádor natoľko úplne, ako je to možné. O ožarovaní a liečbe cytostatikami tu hovoriť nebudeme. Pri ich použití je nutné vždy zvážiť všetky faktory hovoriace pre aj proti ich použitiu pri prísnom zhodnotení individuálnej pacientovej situácie. Oba spôsoby liečby ale sprevádzame, ak sme sa pre nich rozhodli, preparátmi z imela.

Imelo (Viscum album) zaviedol do liečby nádorových ochorení Rudolf Steiner. Za jeho liečivým pôsobením ležia dva princípy. Jeden smeruje priamo proti zhubným bunkám. Druhý privoláva organizmus, aby opäť zapojil do svojej celkovej organizácie tie oblasti orgánov, ktoré z nej vypadli. Priame ničenie buniek a zosilňovanie obranných síl organizmu proti nádoru sa v pôsobení tejto rastliny dopĺňajú. Liečenie sa uskutočňuje predovšetkým podkožnými injekciami. Samotný čaj z imela by nemohol stačiť na potlačenie nádoru. Nejde o látky, ktoré imelo obsahuje, ale o to, aby sa jeho pôsobnosť vystupňovala istými, sčasti úplne novými farmaceutickými spracovateľskými procesmi. U terapie hrajú úlohu aj druhy imela rôznych hostiteľských stromov. Pridaním dynamizovaných kovov možno dosiahnuť koncentrácie na špecifické orgánové systémy a pôsobenie imela zosilniť. V obchode sú k dostaniu rôzne preparáty z imela -
Iscador, vývoj a výroba: Laboratorium Hiscia Spolku pre výskum rakoviny, Arlesheim, Švajčiarsko. Dokončenie produktu a distribúcia: Weleda, AG., Arlesheim (Švajčiarsko) a Schwaebisch Gmuend (Nemecko). Viscum Abnoba. Výroba a distribúcia: Abnoba Heilmittel GmbH, Gueterstr. 53, D-75177 Pforzheim. Vývoj: Carl Gustav Carus-lnstitut, Am Eichhof, 0-75223 Niefern-Oeschelbronn.
Rozlišujú sa rôznymi výrobnými procesmi.

Liečenie imelom má byť, ak je to možné, prerušené operáciou len na niekoľko dní. Musí sa v ňom pokračovať dlhšiu dobu intenzívne, potom s prestávkami po roky. Dôjde nielen k telesnému zlepšeniu, pri ktorom vzrastá životná sila a regulujú sa životné funkcie ako spánok, trávenie, vylučovanie a tepelný režim. Tiež je možné pozorovať zlepšenie duševného stavu. Chorý je bdelejší pre svoje problémy aj pre svoje okolie, získava silu k iniciatívam a chuť do života. Samozrejme musí byť liečenie imelom predpísané lekárom, kontrolované a riadené. Techniku ​​pichania injekcií sa môže naučiť pacient sám alebo niekto z jeho rodiny - podobne ako pri cukrovke. Chorý je tým nezávislejší. Takéto liečenie možno zaradiť do pravidelného priebehu dňa tak, že sa nemusí stále pripomínať pocit choroby. Po injekcii - najlepšie aplikovanej dopoludnia - sa má aspoň hodinu zostať na lôžku. Odporúča sa teda, ak je deň zaplnený povinnosťami, aby sa injekcia aplikovala skoro ráno, hodinu až dve pred vstávaním. Niekedy je vhodnejšie pichnúť injekciu predtým než ideme spať: rozhodnutie, kedy injekciu pichnúť, je ale vecou lekára. Skúsenosti hovoria, že sa nádej plného uzdravenia po operácii pomocou liečby preparátmi z imela jednoznačne zvyšuje. Keď napriek tomu dôjde k recidíve, nie je to žiadnym dôvodom k rezignovanému výroku: K čomu to liečenie bolo? Často potrebuje roky liečenia, čo sa roky ako choroba vyvíjalo z duševného a telesného zaťaženia skrze celkové poškodenie výmeny látkovej k prekancerózam, ide o počiatočnú fázu rakoviny a konečne k rakovinovému ochoreniu samému, aby sa choroba prekonala a obnovilo zdravie. Aj po recidíve je vyliečenie možné.

Liečenie imelom je účinne podporované sprievodnou medikamentóznou terapiou. Rakovina je ochorenie celého človeka a ide ruka v ruke s poruchami najrôznejších orgánových systémov. Tak je potrebné povzbudiť srdce, krvný obeh, dych, zažívanie, pečeň, obličky a krv, aby sa opäť zdravým spôsobom zapojili do organizmu. Tomu slúžia prírodné liečivá z ríše minerálov, rastlín a zvierat, ktoré možno prijať orálne, injekčne, ale aj zvonka. Široké pole sa otvára najmä pri posledne menovanom spôsobe aplikácie: obklady, plienky, natieranie masťami a olejmi, masáže orgánov rôznymi liečebnými substanciami umožňujú diferencované, individuálne liečenie.

Ďalej sa používajú fyzioterapeutické opatrenia. Zmeny vo vyladení organizmu a tým zosilnenie jeho obranných síl sa dosahuje rôznymi vodnými aplikáciami. Kúpele zvyšujúce telesnú teplotu (Schlenzova kúpeľ, prehrievacia kúpeľ podľa Zabela a iných) má hlboko pôsobiaci vplyv na organizmus a tým aj na rakovinové bujnenie. Dlhodobé sprchovanie a Kneippove aplikácie môžu tiež povzbudiť tepelný organizmus a stabilizovať v tele poškodeného rytmické procesy. Tiež masáže, predovšetkým rytmické,, môžu byť použité ako pomocná liečba.

Jedlom sa nemôžeme uzdraviť. Máme ale v potrave sami v ruke podstatný faktor, aby sme si udržali zdravie a aby sme povzbudili náš organizmus k výstavbe vlastnej substancie. Najmä musíme dávať pozor, aby sme jedli potraviny chudobné na zvyšky látok z umelých hnojív, z insekticídov a herbicídov, z látok podporujúcich rýchle vykrmovanie zvierat a takých, ktoré potraviny esteticky skrášľujú. Biologicko-dynamické alebo biologické potraviny sú z veľkej väčšiny bez týchto chemických jedov. Nové zemiaky, paradajky, huby, konzervy a pochutiny ako alkohol, sladkosti a fajčenie nepatrí na jedálny lístok chorého rakovinou. Podiel karfiolu, strukovín a najmä mäsa má byť silne redukovaný. Vegetariánska pestrá strava s podielom surovej zeleniny a s použitím zrnín, okorenená čerstvým a sušeným korením, pripravená s láskou, môže byť aj pri dodržiavaní spomínaných obmedzení naozaj chutná. Pravidelný rytmus jedla, kvety na stole, príjemná spoločnosť pri stole sú dôležitými podmienkami, aby jedlo uplatnilo svoje posilňujúce a organizmus budujúce pôsobenia.

Ďalej možno použiť umelecké terapie. V umeleckej tvorbe sa umelec pokúša, aby urobil čo najviac zmyslom vnímateľné duchovné sily a súvislosti. V tom, akým spôsobom zobrazuje, sa ukazuje do obrazu vnesená idea. Tým môže človek - ako konzument umeleckého diela - nájsť spojenie s tvorivými silami, ktoré vytvorili a stále vytvárajú svet i človeka. V tomto zmysle je umenie pravou kultúrnou terapiou. Nad toto všeobecné pôsobenie umenia usiluje umelecká terapia ešte o niečo zvláštne: každé umenie používa pre svoj výraz určité jemu vlastné základné elementy. Umelecká terapia ale usiluje o aplikáciu týchto základných elementov v cielenej, často veľmi jednostrannej aplikácii podobne, ako lekár pracuje s liekmi, aby choré procesy v človeku boli opäť zapojené do zdravého celku. Pritom je pre umeleckú terapiu dôležité, aby bola určitým spôsobom opakovane vykonávaná. Nejde o to, vytvárať umelecké diela, ale lekár spolu s umeleckým terapeutom predpisujú a nechávajú vykonávať jednotlivé prvky umeleckej činnosti (poznajúc ich pôsobenie na ochorením zmenené fyziologické procesy v človeku) tak, aby podporovali uzdravenie. Napr. hudobná terapia neusiluje o to, aby pacient dobre hral na nejaký nástroj, ale rôzne základné prvky ako intervaly či rytmy alebo hra na rôzne nástroje sú cvičené tak, aby bolo dosiahnuté liečebného účinku. Umelecká terapia je v diferencovanosti svojich aplikácií a vo svojej mnohosti nemenej zložitá než medikamentózna liečba.

V modelovaní tvorí a prežíva pacient priestorové formy. To sa deje podľa príslušnej choroby v tvorení plastických plôch vypuklých či dutých, s hranami alebo zárezmi. Získava a súčasne prežíva v dotýkaní a pohyboch bezprostredne schopnosť svojich rúk vytvárať formy. To pôsobí až do tvorivých síl jeho organizmu.

V maľovaní je pacient privedený k prežívaniu a práci s farbami, ich zvláštnostiam, protikladom, spoločným vlastnostiam, ich formálnym tendenciám a ich vlastnému životu. Tým možno povzbudiť či pozastaviť určité telesné procesy.

Skrze muzikálnu terapiu možno naučiť znovu počúvanie a schopnosť rozlišovania skrze zvuk rôznych nástrojov. Aplikácia základných elementov bola opísaná vyššie.

Tvorba reči (Sprachgestaltung) ako terapia užíva hlások v ich tvoriacich gestách. Sily, ktoré u dieťaťa podmieňujú pohyby údov, sa premiestňujú neskôr do pohybového organizmu hlások reči. Jednotlivé hlásky, ich skupiny či rytmy veršov sa používajú mnohými spôsobmi. Tým, že sústreďuje pozornosť na hláskové zloženie slova, ba na samotné hlásky, prebúdza sa do tej doby nepoznaná úcta k reči. Znovu je prežívaná tvorivá sila reči a prúdenie dychu tvoriaceho reč je vedome zachytené až po samu kostrovú konštrukciu. Osobitnú dôležitosť a význam má liečebná eurytmia. Jednotlivým hláskam reči vlastná forma pohybu - v gestách rúk pri reči vo zvyškoch doteraz zachovaná - je aplikovaná v použití jednotlivých hlások alebo ich skupín. Hláskam vlastnú dynamiku možno uplatniť až do rytmov fyziologických procesov. Nielen hlásky, aj tóny sa užívajú v liečebnej eurytmii. Liečebná eurytmia je prvkom, ktorý harmonizuje vzťah medzi myslením, cítením a vôľou. Predstavuje vlastný úplný systém terapie vnútri antroposofickej medicíny a má byť predpisovaná iba v spojení s lekárom.

Pri terapii farebným svetlom je pacient v každom dni týždňa vystavený inému farebnému dojmu, po ktorého prerušení vzniká príslušná farba doplnková. To znamená silnú aktiváciu schopnosti vnímania, ktorá je dnes často zakrpatená. Skrze rytmicky sa každý týždeň opakujúci proces, na ktorý nadväzujú určité radenia tónov a hlások spolu s eurytmickými pohybmi a s vnemami hmatovými, sú pacienti privedení naspäť k zdravému cvičeniu rôznych zmyslových kvalít. To je zvlášť dôležité pre chorých na rakovinu a tých, ktorým toto ochorenie hrozí, lebo oni majú tendenciu sa oddávať svojim telesným pocitom a strácať otvorený pohľad na svetové dianie.

Uprostred tu opísanej celkovej liečby stojí rozhovor s lekárom. Pre lekára je pritom najlepším predpokladom čo najlepší prehľad biografického vývoja pacienta. Z pacientovho životopisu možno vytušiť vzťahy medzi tým, čo prežil, a následnou chorobou. V rozhovore možné získať dôležité poznatky o vzniku choroby a impulzy určujúce smer pacientovým iniciatívam. Rozhovor má chorému pomôcť, aby vytváral svoj ďalší život podľa svojich úloh, aby sa obrátil k novým cieľom, aby získal vhľad do pôsobenia duchovných zákonitostí a aby takto vyzbrojený bol pripravený vstúpiť opäť s dôverou a odvahou do života.

Každému chorému rakovinou má byť po operácii daná možnosť prestávky, aby znovu dosiahol svojej telesnej sily a svojej duševnej rovnováhy, ale aj k vnútornému uvedomeniu si svojho životného poslania. Táto opísaná celková liečba, sledujúca práve tieto ciele, je vykonávaná v antroposofických klinikách a sanatóriách v rôznych krajinách, v zmysle vytvorenia tejto pauzy k nadýchnutiu po operatívnom zásahu. V týchto ústavoch pracujú skúsení lekári, terapeuti a sestry. Úplne špeciálne sa venuje tejto úlohe Lukášova klinika v Arlesheime v Švajčiarsku.

Rodinní príslušníci majú pacienta obklopiť láskou a porozumením. Jeho situácia vyžaduje trpezlivosť a pochopenie. V každom prípade sa stal niekým iným, často zneistel a je plný pochybností, alebo získal skrze utrpenie bdelosť a zmenil sa. Pre rodinu chorého znamená jeho choroba, podobne ako pre neho samého, otras. Z tejto situácie môže vzniknúť nové porozumenie a nová vzájomnosť. Veľmi dôležité je rytmické rozdelenie dňa. Jedlo a ďalšie denné povinnosti majú byť konané každý deň pokiaľ možno v rovnakom čase. Deň má prebehnúť podľa plánu, ale nie hekticky. V živote má nájsť miesto návšteva divadla, koncertov, prehliadka umeleckých diel aj vlastná, hoci len začiatočnícka umelecká činnosť. Pozorovanie prírody, prechádzky, rozhovory, čítanie, vážne činnosti s duchovným obsahom môžu vedľa nevyhnutného uvedomovania si zmyslu a pokoja naplniť človeka natoľko, že sa môže ľahko obísť bez televízie a rozhlasu. Robiť radosť a radosť pociťovať sú nevyhnutnými pramenmi uzdravovania. Ako už bolo povedané, meditatívne ponorenie sa napr. do básne, do výroku niekoho múdreho či do modlitby pravidelne cez vonkajšie aj vnútorné prekážky v tú istú dobu, môže človeku otvoriť prameň sily, ktorý ho privedie do postavenia, v ktorom bude schopný zvládnuť ťažkosti života. Prežívanie bude bohatšie, city srdečnejšie a upevní sa dôvera v správnosť osudu.

Je oprávnené vidieť v tejto otrasnej udalosti zmysel? Prebudenie sa pre uvedené životné otázky, premýšľanie o sebe samom môže chorého priviesť k tomu, aby svoje vedomie prehĺbil. Zaujatie pre seba samého alebo obmedzenia skrze doterajšie životné zvyklosti možno previesť na nové obsahy, na obsahy, ktoré patria mimo prah narodenia a smrti. Všedný deň so všetkou svojou viazanosťou na materiálne bytie, mnohými zdanlivými povinnosťami a prekážkami, kladie hustý závoj cez oblasti, ktoré patria oblasti nášho počiatku, nášho vlastného domova. Choroba môže a chce priviesť človeka k tomu, aby tento závoj roztrhal a naučil sa poznávať seba samého ako duchovnú bytosť vo svojom vzniku a vo svojom cieli. Tak nazeraná môže byť rakovina pre chorého pomocou, aby mohol vidieť svoj osud a osud sveta v novom svetle.

Nie poznamenaným, ale zobúdzajúcim sa je pacient chorý na rakovinu. Môže sa oslobodiť z neslobody doterajších životných zvyklostí a nutností, môže slobodne novo vytvárať svoj život. Môže načúvať tomu, čo k nemu hovorí skrze jeho chorobu a čo ho chce priviesť k uchopeniu jemu vlastných životných úloh. Keď ale napriek všetkému úsiliu nemôže choroba z pozemského hľadiska byť vyliečená, potom bude zápas s chorobou a životnými problémami, boj o vnútorný jas a nakoniec súhlas s vlastnou cestou v každom zápasiacom vytvárať životné plody, ktoré budú pôsobiť cez jeho vlastnú smrť. Tak môže byť táto obávaná choroba liekom našej doby a ukazovateľom, aby sme svoj život zapojili vedome a s odvahou do služby celkového vývoja ľudstva.

Rudolf Steiner poukázal na to, že okolo nádorového bujnenia je potrebné vytvoriť teplotný obal, aby se choroba rozpustila a napadnutý orgán vrátil späť do celku. Tiež ako prvý Steiner poukázal na vzťah medzi nádorom a zápalom.