Ďalšie témy

Základ terapie
Priebeh terapie
Príklady použitia

Základ terapie

Liečebná eurytmia je zameraná na hlásky našej reči. Samohlásky a spoluhlásky sú prevádzané do pohybov končatín alebo celého tela. Každá hláska (tzn. pohyb) je vo vzájomnom vzťahu k procesom, ktoré prebiehajú v našom tele a pôsobí na ne určitým spôsobom. Podobne ako sa naše vnútorné pochody prejavujú navonok (napr. v mimike a gestách), pôsobí naopak eurytmia zvonku dovnútra.

Liečebná eurytmia vychádza v ústrety potrebe dnešného človeka aktívne sa podieľať na procese uzdravovania. Pri tejto terapii totiž pacient vlastným telesným pohybom priamo aktivuje svoje životné sily, aby sa opäť zodpovedajúcim spôsobom začlenili do procesov v organizme. Liečebná eurytmia cielene reguluje a harmonizuje procesy v tele, zasahuje až do funkcie jednotlivých orgánov a orgánových systémov.

Jedinečný prínos liečebnej eurytmie je v tom, že každé liečebno eurytmické gesto oslovuje zároveň myslenie, cítenie a vôľu pacienta, čo pôsobí blahodárnym a harmonizujúcim spôsobom. Terapeutické cvičenia podporujú vedomé vnímanie vlastnej bytosti. Prvé zmeny sa dajú prežiť bezprostredne pri cvičení.