Ďalšie témy

Základ terapie
Priebeh terapie
Príklady použitia

Priebeh terapie

Liečebná eurytmia je predpisovaná ošetrujúcim lekárom a realizovaná podľa individuálne postaveného terapeutického plánu. Tiež cvičenie je individuálne. Liečebná eurytmia môže byť vykonávaná v stoji, v sede aj na lôžku (podľa pacientovho stavu). Cieľom rytmicky sa opakujúcich terapeutických hodín je, aby si pacient jednotlivé predpísané cvičenia osvojil a mohol následne cvičiť aj samostatne, ako mu to jeho situácia dovoľuje.

Jedna terapeutická hodina trvá 45 minút (vrátane následného odpočinku). Jeden cyklus ošetrenia zahŕňa 10-15 jednotiek. Chronické ochorenia a vývojové poruchy si môžu vyžiadať nutnosť ošetrovania v dlhšom časovom horizonte.