Poznanie

Špiritizmus

Ak hľadáme cesty, aby sme sa dorozumeli s mŕtvymi, môžeme dokonca nájsť možnosť, dorozumieť sa s nimi pozemskými slovami, dávať im otázky, dostávať odpovede. Tu sa ukáže niečo zvláštne, že totiž mŕtvi strácajú predovšetkým schopnosť, užívať vo svojej reči podstatných mien, ale slovesá ešte dlho užívajú. A zvlášť mŕtvi sa vyjadrujú citoslovcami, všetkým tým, čo súvisí s citom a s mysľou, také ach! Alebo och! Ako výraz počudovania ako výraz prekvapenia a podobne, to bývajú najčastejšie zvuky ich reči. Tiež reči mŕtvych musíme sa do istej miery ešte len učiť.

Ako si to predstavujú špiritisti, tak tomu nie je, lebo oni si predstavujú, že môžu od mŕtvych dostať oznámenie skrz médium v ​obyčajnej pozemskej reči. Už zo spôsobu týchto oznámení môžeme spoznať, že tu ide o podvedomé stavy žijúcich, nie o skutočné priame oznámenia mŕtvych skrz médiá. Lebo mŕtvi stále viac a viac odvykajú obyčajnej ľudskej reči, a po rokoch sa môžeme s mŕtvymi dorozumieť len vtedy, ak si osvojíme do istej miery ich reč, ktorá väčšinou spočíva v tom, že prostými symbolickými kresbami naznačíme, čo chceme vyjadriť a potom dostaneme odpoveď tiež opäť v takýchto symbolických tvaroch, avšak tieňových.