Poznanie

Prekonanie egoizmu

Pri vývoji duše vedomej musí človek našej doby zažiť skúsenosť, že následkom luciferského pokušenia je astrálne telo každého človeka najskôr prirodzene egoistické. Egoizmus je pravlastná prirodzenosť astrálneho tela. Vnímame ju najskôr u druhých. Niekto vyslovil peknú vetu: "Existujú len dva druhy ľudí: egoisti a tí, ktorí nemajú ani tušenia o tom, že nimi sú". Musíme teda tento silný impulz vo vlastnom vnútri zreteľne rozpoznať. Pravé sebapoznanie, ktoré prichádza na koreň stále subtílnejším výhovorkám, je predpokladom pre vnútorný rozvoj.

K tomu, aby sme egoizmus prekonali, je potrebné najskôr prebádať všetky zdroje egoizmu v ľudskej povahe. Láska pristupuje až ako protiklad sebalásky. Človek musí prejsť ponad priepasť sebalásky, ak chce spoznať to, čo má preniknúť ako sociálne teplo sociálnymi štruktúrami prítomnosti a budúcnosti. Inak nie je možné vstúpiť do doby, ktorá musí nevyhnutne priniesť sociálnu štruktúru, než láskou, ktorá nie je sebaláskou, ktorá je láskou k iným ľuďom, záujmom o iných ľudí. To ľudia pociťujú ako niečo páliaceho, ako niečo, čo ich požiera, ako niečo, čo im odoberá ich vlastnú bytosť tým, že im odoberá sebalásku, právo na sebalásku. A tak, ako utekajú pred nadzmyslovosťou, pred ktorou majú strach, pretože im je neznáma, tak utekajú pred láskou, pretože im je páliacim ohňom.