Poznanie

Očista astrálneho tela

Prvým krokom k zasväteniu bolo vždy zaviazať človeku, aby za dňa konal niečo, čo doznieva v noci. Všetko to, čomu sa hovorí meditácia, koncentrácia mysle a iné cvičenia, ktoré človek konal počas svojho denného života, nie sú nič iné ako duševná činnosť, ktorej účinok nezaniká, keď astrálne telo v noci vystúpi z fyzického tela, ale ktorá doznieva v noci a stáva sa tvorivými silami v astrálnom tele.

Nazývame to očista astrálneho tela, zbavovanie sa toho, čo nie je astrálnemu telu primerané. To bol prvý krok, nazývaný tiež katarziou, očistou. To ešte nebola práca v nadsmyslových svetoch, bolo to cvičenie duše, ktorá konal človek cez deň, ako posilnenie duše.

Spočívalo v osvojovaní si určitých životných zvyklostí, určitého životného zmýšľania, aby to mohlo doznievať, a to potom pracovalo na astrálnom tele, až sa premenilo, až sa v ňom vyvinuli orgány. Keď človek dospel tak ďaleko, že sa tieto orgány v astrálnom tele učlenily, potom ďalšou úlohou bolo, aby všetko, čo takto bolo v astrálnom tele vytvorené, prešlo do tela éterického.