Poznanie

Nezávislá duševná činnosť

Ak dlhodobo cvičíme príslušné meditačné a koncentračné cvičenia, príde deň, keď urobíme určité pozorovania. Spozorujeme, že sme zvoľna pokročili k duševnej činnosti, ktorá je úplne nezávislá na tele. A zistíme tiež, že zatiaľ čo predtým sme pri akomkoľvek myslení a cítení boli závislí na tele (pri predstavovaní na zmyslovo-nervovej sústave, pri cítení na obehovej sústave atď.) Teraz cítime, že vykonávame duchovno-duševnú činnosť, ktorá je úplne nezávislá od akejkoľvek telesnej činnosti.

Spoznáme to podľa toho, že začíname mať schopnosť rozvibrovať v hlave samotnej niečo, čo predtým zostávalo úplne nevedomé. Urobíme teraz zvláštny objav, v čom spočíva rozdiel medzi spánkom a bdením. Tento rozdiel spočíva v tom, že keď bdiem, vibruje niečo v celom ľudskom organizme, len nie v hlave, to, čo je inak v ostatnom ľudskom organizme v pohybe, je v hlave v pokoji.