Poznanie

Mlhavá mystika

Mystická cesta

Mimo cestu extázy bola ešte takzvaná mystická cesta k zasväteniu. Pozostávala z toho, že meditujúci sa stále viac vžíval do svojho vlastného vnútra. V sebe potom prežil, čo extatik prežil pri vystúpení. Avšak aj táto cesta mala svoje veľké nebezpečenstvo. Kým extatikovi hrozilo bezvedomie rozpúšťajúceho sa ja, sťahovalo sa ja mystika do seba obrovskou silou a sebectvo v ňom napučalo do nesmiernych rozmerov. Chcem byť všetko, chcem mať všetko, bolo neskrotiteľné želanie, ktorým bolo ja posadnuté.

Ako sa dosiahlo tohto ponorenia do seba samého? Myslime na prebudenie. Ja, ktoré bolo rozšírené ďaleko vonku v makrokozme, sa stiahne a ponorí sa do fyzických schránok. Keby nebolo vonkajšieho sveta, ktorý svojimi dojmami stanovuje hranicu zmrštenia, tak by človek skutočne vstúpil do svojho vnútra. Čo sa možno teda naučiť? Máme sa naučiť prebudiť sa, bez toho, aby sme nechali na seba pôsobiť vonkajšie dojmy. V dôsledku toho sa môže ja bez prekážky sústrediť v najhlbšom vnútri ľudskej bytosti. Zážitky, ktoré potom má pri sebeckých želaniach stupňujúcich sa do nekonečna, sú to, čo všetci mystici označujú pokušením. Aby sme nepodľahli tomuto pokušeniu, musí sa preto vyvinúť vopred vo veľkej miere cnosť a láska, pokora a zbožnosť. Takto vyzbrojený môže meditujúci túto cestu pokojne nastúpiť. U veľkých mystikov už nemohlo ja samo chcieť, nemohli už vôbec byť sami sebou, boli schopní sa úprimne oddať Kristovi a nechať ho vo svojom vnútri myslieť, cítiť, konať a chcieť. Pavol preto hovorí: Nie ja, ale Kristus vo mne to chce.

Aj v iných starých mystériách, napríklad egyptských, nájdeme túto metódu, avšak pri zasvätení bol neustále prítomný učiteľ, ktorý chránil ašpiranta pred sebeckými silami. Zmenené pomery nášho dnešného obdobia vyžadujú novú cestu. Človek je samostatnejší a musia mu byť poskytnuté potrebné prostriedky, aby nastúpil cestu k vyšším svetom bez priameho zásahu učiteľa. Rosenkruciánske zasvätenie, ako je dnes vykonávané, zlučuje obe metódy, a toto školenie, ktoré vedie k jasnozrivosti v duchovných svetoch, odstraňuje nebezpečenstvá, ktorým boli vystavení starý extatik a mystik.