Poznanie

Veľký strážca prahu
Malý strážca prahu

Malý strážca prahu

V okamihu, keď človek ráno precitne, vstupuje do brány vlastnej podstaty. Avšak u tejto brány stojí strážca, je ním "malý strážca prahu".

Nepripustí, aby človek vstúpil do vlastnej podstaty, ale ihneď ho púta na vonkajší svet.

S týmto malým strážcom prahu sa človek stretáva každé ráno. Kto pri precitnutí vedome vstúpi do svojich schránok, spozná tohto malého strážcu prahu.

A v podstate ide v mystickom živote len o to, či tento malý strážca prahu preukazuje nám ako ľuďom dobrodenie, že sa vzhľadom k našej vlastnej vnútornej podstate ochromuje, takže do nej nemôžeme vstúpiť, a že svoje ja zameriavame na svoje okolie, alebo či nás bránou prepustí a dovolí nám vstúpiť do našej vlastnej podstaty.

Je teda mystický život vstupom práve označenou bránou okolo malého strážcu prahu do vlastnej ľudskej podstaty.

A symbolické zobrazenie sediaceho Buddhu pod stromom bódhi nie je nič iné ako zostup do vlastnej vnútornej podstaty bránou, ktorá nám inak túto vlastnú podstatu uzatvára.