Poznanie

Joga

Duchovné bádanie, nám osvetľuje prastarú indickú múdrosť, ukazuje nám poznanie prenikajúce hlboko do podstaty vecí. Táto múdrosť nebola získavaná vonkajším pozorovaním, nie tým myslením, ktoré dnes označujeme ako prírodovedecké. Používalo sa metód jogy, metód sebavýchovy duše. Tie zaviedli dušu tam, aby sa nielen hľadelo a vnímalo a spoznávalo, ako sa vníma a spoznáva v obyčajnom každodennom živote, ale aby sa pocítilo, ako v nás klíčia vyššie sily poznania, ktoré môžu nazerať do duchovných svetov, ktoré sú okolo nás, len keď pre ne v sebe otvoríme vnímacie orgány. Avšak pre existenciu vo fyzickom živote je všetko, s čím sa stretávame ako s duševnými činnosťami, viazané určitým spôsobom na nástroj fyzického tela. Duchovné bádanie nám ukazuje, že staré indické bádanie bolo viazané na nástroj fyzického tela iným spôsobom ako naše dnešné bádanie, ako je to bežné v prírodnej vede. Prírodná veda báda dnes fyzickými zmyslami a rozumom, ktorý je viazaný na nástroj mozgu.

Metóda jogy priviedla človeka k tomu, že vyradil až do určitého stupňa nástroj myslenia mozgu, že vyradil dokonca všetko, čo sprostredkuje vyšší nervový systém. Nástrojom vnútorného zrenia sa v metódach jogy urobil sympatický nervový systém. Ako je naše dnešné prírodovedecké bádanie viazané na vyšší nervový systém, tak boli tieto staré osvietenské metódy viazané na ten nervový systém, ktorý dnes považujeme v určitom zmysle ako nižší. Ale pretože tento akoby nižší nervový systém je viazaný na sily života, a vnútorne súvisí s tým, čím je človek sám ponorený do božsky duchovného bytia, pretože to tiež súvisí so zdrojmi ľudského bytia, tak sa spoznalo pomocou tohto nástroja nielen žiarenie duchovna do ľudského organizmu, ale ako sa hľadí okom do svetov svetla, tak sa hľadelo nástrojom sympatického nervového systému do duchovných svetov, a videli sa v nich konkrétne skutočnosti a bytosti.

Tu možno pochopiť ako sa k nám dostala prastará orientálna múdrosť. Keď sledujeme starú múdrosť, tak zistíme, že všade sa dostala na povrch ľudského myslenia, objavená starými bádateľským metódami, starými joga metódami. U najrozličnejších národov nájdeme najrôznejšie múdrosti, a iba keď sa nimi zaoberáme, prenikáme neustále viac do ich hĺbok a poznávame, ako sa k nim ľudia dostali v časoch, keď pomerne málo vedeli o dnešnej fyzickej astronómii, anatómii, fyziológii a tak ďalej. Ako to vlastne vyzerá vo fyzickom tele človeka, to sa v starej indickej múdrosti nevedelo, tak ako sa to vie dnes, ale človek sa mohol vpraviť do činnosti organizmu použitím hlbšie ležiaceho nervového systému. A tak tomu bolo aj u ostatných národov.