Poznanie

Nastávajúce éterické zrenie

Malá Kalijuga, temný vek, ktorý trval 5000 rokov, skončil v r. 1899. Teraz sa pripravuje doba, v ktorej bude možné človeku opäť vyvinúť jemné jasnozrivé schopnosti aj bez osobitného školenia. V 20 st. sa už vyskytli ľudia, ktorí začali vidieť okolo človeka éterickú auru. Ďalší začali vidieť pred sebou vyvstávať niečo ako snový obraz s pozoruhodným obsahom. Ak vykonali títo ľudia nejaký čin, tak sa im začalo objavovať niečo, ako obraz v ich duši. Tento obraz im ukazuje, do akého jednania sa budú musieť skôr alebo neskôr pustiť, aby vyrovnali tento čin. To, čo okolo človeka vidia, je éterické telo človeka, a čo pred človekom vystupuje ako snový obraz, to sa nazýva karma.

Duchovná veda musela prísť, aby neostalo nepovšimnuté toto obdobie éterického zrenia, ktoré vystrieda dobu vlády myslenia rozumom, ktorý je viazaný na mozog. Má pripraviť toto jasnozrivé obdobie. Môže však nastať niečo, čo tieto jemné duševné schopnosti v zárodku potlačí. Toto nebezpečenstvo nastane, keď ľudia nebudú dbať na učenie duchovnej vedy, keď sa pred ním uzavrú. Potom sa budú označovať za fantastov a bláznov tí, u ktorých sa tieto schopnosti vyskytnú. Mnohí ľudia si sami budú myslieť, že majú halucinácie, iní sa budú báť o tom hovoriť, aby sa im druhí nevysmiali. To môže viesť k tomu, že tieto vyskytujúce sa duševné schopnosti budú potierané. Môže to byť prevládajúcim materializmom udusené. Dôležité je, aby tieto prvé vlohy ľudia pochopili. Záleží na ľudstve, či sa to vyvinie k spáse alebo k nešťastiu, pretože by mohlo okolo ľudí prejsť nepozorovane to, čo tu nastáva. Preto duchovná veda musí osvetliť toto prechodné obdobie vedúce k éterickej jasnozrivosti.

Antroposofia pripravuje ľudí k tomu, aby táto veľká udalosť neprešla okolo ľudstva bez stopy. Ak by prešla bez stopy, stratilo by ľudstvo dôležitú vývojovú možnosť a zapadlo by do temnoty. Svetlo môže nastať len vtedy, keď ľudia precitnú k novému vnímaniu, a tým sa tiež otvoria novej Kristovej udalosti.

Máme dospieť k zážitku udalosti u Damašku, kde sa Pavlovi zjavil Kristus v éterickom tele. Povinnosťou antroposofie je zvestovať druhý príchod Krista, tentoraz v éterickom tele. Díky antroposofii by si mal byť človek vedomý, že Kristus už na Zem nepríde vo fyzickom tele, ale človek sa musí vyvinúť k tomu, aby bol schopný vnímať éterického Krista. Vyrásť k vnímaniu Krista. Bude zrieť Krista ako živého a prítomného v éterickom svete. Preto antroposof vie, že ktokoľvek by sa vo fyzickom tele označoval za Krista, je falošný mesiáš.

Ľudstvo má 2500 rokov, aby vyvinulo nové duchovné schopnosti, ktoré samy od seba dávajú vyrásť jasnozrivým silám, ktoré sa počas Kalijugy ponorili do nevedomia. K nadobudnutiu éterického zrenia ako prirodzeného všeobecného nadania. Až neskoršie ľudia vystúpia k inej schopnosti. Čím ďalej viac ľudí prežije, že budú mať vedomie ja, ale vedľa toho to bude pre nich, ako keby žili v nejakom inom svete, ktorý je iným svetom než svet ich obyčajného vedomia. Ezoterným školením sa týchto jasnovidných schopností bude dosahovať ľahšie. Pretože ľudstvo sa vyvíja ďalej, dostaví sa to prirodzeným vývojom. Dôležité je, aby ľudia túto dôležitú udalosť chápali. Lebo by sa mohlo stať, že by neboli schopní pochopiť, že je to skutočné nazeranie do duchovného sveta, aj keď tieňové. Bolo by veľmi zlé, keby sme to premeškali. Ak by sa tak stalo, muselo by ľudstvo čakať na neskoršiu dobu, aby dobehlo to, čo zameškalo, aby dodatočne vyvinulo novú schopnosť.

Ľudia budú vidieť isté veci v éterických obrazoch a tieto udalosti sa v nasledujúcich troch, štyroch dňoch vyplnia na fyzickej úrovni. Budú vedieť, že sa isté veci v nasledujúcich dňoch stanú.