Poznanie

Čakry - lotosové kvety

Ten kto ide antroposofickou cestou, musí ňou ísť pri plnom vedomí. Nemá podnikať nič, nemá cvičiť nič, čoho účinok nepozná. Učiteľ tajnej vedy, ktorý niekomu radí, informuje zároveň žiaka, čo tým nastáva v jeho tele, duši, duchu usilujúcom o vyššie poznanie. Čím viac pokročí človek vo svojom duševnom vývoji, tým viac jeho duševný organizmus nadobúda pravidelnejšiu členitosť. U človeka s nevyvinutým duševným životom je duševný organizmus zmätený, nerozčlenený. Ale jasnovidec môže aj v ňom vnímať isté útvary, zreteľne vystupujúce z pozadia. Tiahnú sa od vnútrajška hlavy po stred fyzického tela. Budí dojem akéhosi samostatného tela s určitými orgánmi. Možno ich vnímať v blízkosti určitých fyzických častí tela: prvý orgán približne medzi očami, druhý pri hrtane, tretí blízko srdca, štvrtý pri žalúdočnej jamke a napokon piaty a šiesty nachádzame v spodnej časti tela. Nazývajú sa "kolesami" (čakrami), alebo "lotosovými kvetmi". Podobajú sa totiž na akési koleso alebo kvet, avšak výraz nie je o nič výstižnejší, ako ked nazveme pľúcne laloky krídlami. V oboch prípadoch ide len o obrazné označenie.

Lotosové kvety u nevyvinutého človeka sú temnej farby a nehýbu sa. U jasnovidca sú v pohybe a žiaria vo farebných odtieňoch. Ak začne žiak cvičiť, rozžiaria sa lotosové kvety a neskôr začnú aj krúžiť. To je znamenie začínajúcej sa jasnovideckej schopnosti. Lebo tieto kvety sú zmyslové orgány duše. Ich otáčanie vyjadruje vnímanie nadzmyslového. Nik nemôže vnímať nič nadzmyslové, kým sa týmto spôsobom uňho nevyvinú astrálne orgány.

Duchovný zmyslový orgán v blízkosti hrtanu umožňuje, jasnovidne vnímať spôsob myslenia inej duše a hlbšie vidiet do skutočných zákonov prírodných javov. Orgán v blízkosti srdca umožňuje jasnovidné poznanie spôsobu, ako duše zmýšľajú. Možno spoznať aj určité hlbšie sily u zvierat a rastlín. Pomocou zmyslu v blízkosti žalúdočnej jamky získava poznatky o schopnostiach a nadaní duše: človek može získať aj prehľad o tom, čo je úlohou zvierat, rastlín, nerastov, kovov, atmosférických javov a pod. v prírodnom organizme.

Orgán v blízkosti hrtanu má 16 lupeňov, pri srdci 12, v okolí žalúdočnej jamky 10 atď. Určité duševné procesy súvisia práve s vyvinutím týchto zmyslových orgánov. A kto týmito duševnými procesmi prechádza tak, ako je určené, prispeje k rozvoju príslušných duchovnozmyslových orgánov.