Poznanie

Ako prebudiť vyššie zmysly

V okamžiku prebudenia vyšších zmyslov prenikne do duše človeka svet duchovných skutočností a duchovných bytostí, podobne ako zasvitne svetlo a farba pred človekom od narodenia slepým, ktorý sa stal vidiacim. Takýchto ľudí, ktorí sú schopní vidieť duchovné svety a vysvetliť z nich základy nášho bytia, nazývame prebudenými alebo zasvätenými. To, čo poznávajú, môžu povedať ostatným, a keď svoju úlohu správne pochopili, tak o tom hovoria tak, že to môže byť pochopené rozumom a intelektom každého.

Človek môže nadobudnúť týchto vyšších schopností stručne povedané takto. Je nutné sa predovšetkým naučiť umelo privolávať určitý okamih, ktorý každodenne nastáva sám od seba. Je to okamih zaspávania, v ktorom človek prechádza do zvláštneho stavu vedomia. Čo sa deje v okamihu zaspávania? Pozorujeme, ako všetky naše vášne, žiadosti a vnemy, ktoré nás cez deň zaplavujú, sú v nás umlčané, vonkajšie dojmy miznú a nastane spánok. Teraz už vôbec nič o sebe nevieme a už nič nevnímame z okolitého sveta. V tomto momente, kedy sa vylúčime z vonkajšieho sveta, nastáva bezvedomie. Teraz sa musí človek, ktorý sa chce postupne dostať k zasväteniu do vyšších tajomstiev, naučiť priviesť umelo tento okamih zmiznutia vonkajších dojmov, ktorý je rovný bezvýraznosti spánku, kedy sa dušou nevníma ani farba, ani teplo, ani tón a ona nepociťuje ani bolesť, ani radosť z ničoho vo vonkajšom svete.

Človek musí vedieť nielen privodiť tento stav uplne vedome, ale hoci jeho duša je zbavená všetkých vonkajších dojmov, musí si rovnako tak uvedomovať, ako si uvedomuje počas obyčajného denného života. Do tejto vyprázdnenej duše musí teraz naplniť isté predstavy a pocity, ktoré neprichádzajú zvonku, ale sú prebudené vo vnútri duše samotnej. Duša musí vedieť vyvolať silnou vôľou a z vlastnej sily určité city, pocity a vôľové impulzy, ktoré musia byť silnejšie ako všetko, čo môže prísť zvonku. Tento stav je stav meditácie. Keby meditujúci v sebe vytvoril len tieto dve schopnosti, tak by čoskoro vnútorne prežil niečo ako otras zemetrasením, aby tomu zabránil, musí sa naučiť zachovávať najväčší duševný pokoj. Musí sa naučiť prežívať silné vnútorné impulzy počas meditácie, keď jeho duša je pokojná ako more pri úplnom bezvetrí.

To sú teda tri podmienky pre zasväcovaného: po prvé prázdnota duše od všetkých vonkajších dojmov, po druhé bohatstvo duše vnútornými predstavami, po tretie úplný pokoj duše. Kto má toľko vytrvalosti, že sa tak vyškolí, ten prežije veľký mocný okamih, jeden možno už po niekoľkých mesiacoch, iný možno až po rokoch. Otvoria sa mu duchovné zmysly a on zvolá: Je ešte niečo úplne iné v našom svete, ako som doteraz vedel. Doteraz som videl len to, čo si mohol vykombinovať môj rozum, teraz však vidím, že v tom istom svete sú duchovné skutočnosti, duchovné bytosti a že sú svety, ktoré možno označiť ako skryté svety. Od tohto vznešeného okamihu sa stane človek bádateľom v duchovných svetoch a potom bude schopný spoznať sám to, čo hovorí duchovná veda čo sa týka podstaty človeka atď.