Nový zákon

Prečo Šavol prenasledoval kresťanov?

Tajomstvo, že aj bohovia prechádzajú vývojom, oznámil Kristus po zmŕtvychvstaní svojím zasväteným žiakom. A toto tajomstvo spoznal Pavol vďaka svojmu prirodzenému zasväteniu pred Damaškom. To bolo pre Pavla niečím, čo ním otriaslo: poznal, že so silami Zeme je teraz spojená sila, ktorú bolo predtým možné nájsť len v Slnku.

Dôvodom, prečo Šavol prenasledoval stúpencov Krista, bolo to, že Pavol ako Šavol v starom hebrejskom zasvätení spoznal, že Kristus žije len vonku v kozme a tí, ktorí tvrdia, že Kristus žije na Zemi, sa mýlia. Až keď Pavol prežil osvietenie pred Damaškom, uvedomil si, že sa mýlil on, pretože veril tomu, čo bolo pravdou skôr. Čo však bolo skôr pravdou, sa teraz zmenilo, čo predtým prebývalo len v Slnku, zostúpilo na Zem a žije naďalej v silách Zeme. Golgotské mystérium teda nebolo pre tých, ktorí ho ako prví oznamovali ľuďom, obyčajnou pozemskou udalosťou, ale udalosťou vesmírnou.