Nový zákon

Zo ženy nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ

Vo zvestovaniach, ktoré predchádzali Kristovmu, bolo obsiahnuté niečo, čo bolo viazané na schopnosti pochádzajúce z rodičovstva, ktoré človek prijal so zárodkom, ale musíme si uvedomiť, že Kristus hovoril k schopnostiam, ktoré nemajú nič spoločného s pozemským zárodkom, ale ktoré sa spájajú so zárodkom prichádzajúcim z božských svetov.

Všetci tí, ktorí vystúpili pred Kristom, - proroci, zvestovatelia, bodhisattvovia - mohli používať - aj keď hovorili k ľuďom - iba schopností, ktoré im boli odovzdané do ich pozemskej bytosti vlohami obsiahnutými v zárodku. Kristus však hovoril k tomu v človeku, čo neprechádza zárodkom, ale čo je z ríše božskej existencie. Na to sám u Lukáša, keď hovorí k učeníkom o bytosti Jána Krstiteľa: "Hovorím vám, nie je väčšieho proroka, ako je Ján, medzi tými, ktorí sa narodili zo ženy", - medzi tými, ktorých bytosť, tak ako stojí pred nami, sa dá vysvetliť tým, že vznikla fyzickým narodením z mužského a ženského zárodku. Ale ďalej hovorí: "ale najmenší diel toho, čo sa nenarodilo zo ženy, diel, ktorý sa s človekom spája z kráľovstva Božieho, je väčší ako Ján" (Luk. 7,28).