Nový zákon

Hovorenie jazykmi

Ide o zbytok dávnych duchovných schopností, ktoré obnoveným spôsobom vidíme vystupovať tiež v dnešnej dobe, lenže teraz za plného ľudského vedomia. Lebo keď hovoríme v našom spôsobe zasvätenia o inšpirácii, potom človek k nej prenikajúci, spája s ňou jasné vedomie, podobne ako spája jasné vedomie so svojou rozumovou činnosťou a zmyslovým vnímaním. V dávnych dobách tomu bolo inak. Vtedy hovoril taký človek ako nástroj vyšších duchovných bytostí, ktoré používali jeho orgány, aby mohli jeho jazykom vyjadriť vyššie skutočnosti. Taký jedinec mohol vyslovovať veci, ktorým sám nerozumel.

Niečo podobné bolo v Korinte, kde istý počet ľudí mal nadanie pre toto hovorenie jazykmi. Títo ľudia mohli mnohé zvestovať z duchovných svetov. Ale keďže duchovné oblasti sú rozmanité, môže sa prihodiť, že jeden hovorí to a druhý ono. Niektorý človek môže byť inšpirovaný z jednej oblasti, druhý z inej. Vzájomnú zhodu nájde len ten človek, ktorý môže vystúpiť do vyšších svetov v plnom vedomí. Preto dáva Pavol napomenutie: "Sú tu ľudia, ovládajúci hovorenie jazykmi, a sú zasa iní, ktorí dokážu toto hovorenie vyložiť." Mali by spolu pôsobiť títo ľudia a nemalo by sa načúvať len hovoriacim jazykmi, ale tiež tým, čo túto vlohu nemajú, ale dokážu vyložiť to, čo iný zniesol z duchovnej oblasti.