Nový zákon

Kráľovstvo nebeské sa k vám priblížilo

Ján Krstiteľ povedal: "Zmeňte svoje zmýšľanie, kráľovstvo nebeské sa k vám priblížilo." V tomto výroku spočíva celý svet, ten svet, ktorý intímne súvisí s tým najdôležitejším, čo sa vtedy stalo pre celkový vývoj ľudstva. Vplyvom prirodzeného vývoja v období kalijugy dospeli ľudia pozvoľna tak ďaleko, že dosiahli súdnosti a vedomie ja, že sa však stali neschopnými z tohto vedomia ja vlastnou silou opäť získať spojitosť s duchovným svetom. Ján Krstiteľ povedal: teraz nastala doba, keď sa vaše ja musí vychovávať takým spôsobom, aby sa toto ja mohlo v sebe samom duševne prehĺbiť, aby v sebe našlo puto ku kráľovstvu nebeskému. Lebo mimo seba v jasnozrivých stavoch teraz nemôže už človek vystupovať do duchovného sveta normálnym spôsobom. Nebeské kráľovstvo muselo zostúpiť až dole do fyzického sveta. Musí sa prejavovať tak, aby ich ja mohlo spoznať prostredníctvom obyčajného sebavedomia, prostredníctvom zmyslu pre pravdu v obyčajnom sebavedomí. Zmeňte svoje zmýšľanie, zmeňte starú duševnú náladu, aby ste mohli veriť, že váš duševný život sa môže v sebe samom, v ja rozohriať natoľko, že na základe pozorovania všetkého, čo sa okolo vás deje, môžete pochopiť: Existuje duchovný svet!

Duchovné svety musíte pochopiť vo svojom ja, prostredníctvom svojho ja. Duchovné svety sa priblížili. Teraz ich už nehľadajte vo svete vytrženia! Preto musel Kristus zostúpiť a objaviť sa v ľudskom, hmotnom tele, lebo ľudská duševná nálada bola naladená k chápaniu fyzickej úrovne. Boh musel prísť k ľuďom na fyzickú úroveň, pretože ľudia vplyvom vývoja svojho ja a zatvorením brány k duchovnému svetu neboli už schopní pristupovať k bohom starým spôsobom. To je to veľké, čo sa v tom čase stalo, že na jednej strane sa vplyvom prirodzeného vývoja ľudských schopností stratilo staré spojenie s duchovnými svetmi a bolo dosiahnuté vedomie ja. Avšak na druhej strane mohlo sa tým vo fyzickom svete dosiahnuť vedomie o týchto duchovných svetoch. Tak sa stal Kristus prostredníkom k duchovným svetom pre tých ľudí, ktorí dospeli k takému vývojovému stupňu, že v ja, žijúcim na fyzickej úrovni, mohli teraz získať spojitosť s duchovným svetom. Zmeňte svoje zmýšľanie, naďalej neverte, že vytrhnutím môže človek normálne vystúpiť do duchovného sveta, ale verte, že rozvojom možností spočívajúcich vo vašom ja a s pomocou Kristovou môže byť nájdená cesta do duchovného sveta.