Duchovné bytosti

Anjelské hierarchie

Všetky bytosti stojace nad človekom - od Anjelov až k najvyšším božským bytostiam - prechádzajú v duchovnom svete len premenami, metamorfózami. Nikdy neboli porodené a nikdy nezomreli.

V hierarchickom poriadku zhora nadol rozoznávame najprv trojnosť, ktorú nazývame ako:

Serafovia, Cherubovia a Tróny.

Ďalšiu trojnosť nazývame:

Kyriotetes alebo Panovníci, Dynamis alebo Sily a Exusiai, Duchovia formy čiže Mocnosti.

Najnižšou trojnosťou, ak použijeme pre ňu kresťanského názvoslovia, označujeme ako:

Archai alebo i Prasily alebo tiež Prapočiatky alebo Duchovia osobnosti, ďalej Archangeloi alebo Archanjeli, a konečne Angeloi čiže Anjeli. To sú duchovné bytosti, ktoré sú človeku najbližšie.

Až po týchto hierarchiách sa dostávame rádovo k samotnému človeku, ktorý je v tomto slede článkom desiatym.

Hierarchie

Prvá trojnosť

1. Serafovia - Duchovia lásky

2. Cherubovia - Duchovia harmónie

3. Tróny - Duchovia vôle

Druhá trojnosť

4. Panstvá - Duchovia múdrosti - Kyriotetes

5. Sily - Duchovia pohybu - Dynameis

6. Mocnosti - Duchovia formy - Exusiai

Tretia trojnosť

7. Kniežatá - Duchovia času - Archai

8. Archanjeli - Duchovia národov - Archangeloi

9. Anjeli - Ochranní duchovia ľudí - Angeloi