Ďalšie témy

Sprístupnenie duchovnej vedy

Dnes sa tajná veda nedá robiť tak, že sa zameria len na vybraných jednotlivcov. Veci sa musia sprístupniť širokej verejnosti. Nikomu nemôžu byť upierané základné pojmy, a ani počiatočné základy zasvätenia, nemožno dnes niekomu odrieknuť.

Avšak na druhej strane existuje pre vzťah medzi našimi súčasníkmi a svetovým názorom duchovnej vedy vážne nebezpečenstvo. Toto nebezpečenstvo je spôsobené tým, že naši súčasníci sa dostanú k duchovno vedeckému svetovému názoru so svojím svetovým názorom a takými charaktermi, ktoré vypestovala naša doba. Čo všetko neprinášajú predsudky a povrchné úsudky do duchovno-vedeckého svetonázoru! Koľko je tu nebezpečenstva, že duchovná veda, sama tu a tam bude zahubená predovšetkým z nášho prúdu času!