Ďalšie témy

Kozmický analfabetizmus

Tak ako iba ten, kto vie čítať, je schopný sledovať v knihe napr. nejaký osud alebo nejakú múdrosť, ktorá bola vložená do týchto špeciálnych znakov a ten kto čítať nevie, ten uvidí na papieri len pre neho nezrozumiteľné znaky, tak ten, kto svetové javy čítať nevie, pred nimi stojí ako analfabet kozmu. Avšak ten, kto čítať vie, číta z týchto vecí priebeh duchovného sveta. Pre súčasnú materialistickú dobu je charakteristické, že ľudia sú v dôsledku materializmu voči kozmu analfabetmi, a to takmer stopercentnými. V čase, keď je človek toľko hrdý na to, že v kultúrnych krajinách bol analfabetizmus skoro úplne odstránený, smerujú ľudia s nadšením k analfabetizmu, čo sa kozmu týka.

Napraviť tento kozmický analfabetizmus je úlohou duchovnej vedy. Je teraz málo ľudí, ktorí sú analfabetmi v bežnom zmysle. Ľudia boli v dobách starého jasnovidectva oveľa menej analfabetmi ducha. Duchovno-vedecký prúd má viesť ľudí k tomu, aby sa z analfabetov stávali čitateľmi kozmu. Nemali by sme pri tom však stratiť pokoru, pretože v takej dobe, aká je dnes, potrebujeme základnú školu. Sotva sa dostaneme ku skutočnému čítaniu, len snáď k hláskovaniu. Môžeme však byť uchvátení impulzom premeny, ktorý vstupuje antroposofiou do vývoja ľudstva.