Ďalšie témy

Demokratizácia ľudstva

Demokratizácia ľudstva má priniesť to, čo prinesie spásu, preto sa vraj musí všetko rozbiť, aby sa demokracia rozšírila po svete. Keď budú ľudia jednoducho žiť ďalej tak, že veci, ktoré k nim budú pristupovať ako pojmy demokracie a nechajú ich k sebe pristupovať len ako pojmy, ktoré budú považovať za skutočnosť, čím je však umožnené, že nastupuje ilúzia namiesto skutočnosti, keď sa jedná o ľudský život. Ľudia sú ukolísávaní a uspávaní pojmami a potom sa domnievajú, že ich snaha smeruje k tomu, aby každý človek mohol prejaviť svoju vôľu rôznymi nástrojmi demokracie. A keď sa niekto raz prebudí, tak mu ľudia nevenujú pozornosť.

V akej situácii sa nachádza člen parlamentu? Ľudia sa domnievajú, že takýto člen parlamentu hlasuje podľa svojho presvedčenia. Ale keby ľudia poznali všetky vlákna, ktorými takýto člen parlamentu súvisí so skutočnosťou, až potom by vedeli, prečo povie v jednom prípade „áno“ a v druhom prípade „nie“. Parlamenty časom budú odpadávať! Budú odumretými, atavistickými zvyškami a do vývoja ľudstva bude uvedené niečo iné.