Človek

Choroba je bdením astrálneho tela
Človek si sám hľadá popudy k chorobám

Človek si sám hľadá popudy k chorobám

Keď choroba nie je spojená s bolesťou, napríklad pri ochorení pečene, vtedy éterické telo telo vniká príliš hlboko do fyzického tela, zatiaľ čo astrálne telo sa toho nezúčastňuje. Éterické telo sa abnormálnym spôsobom prebúdza k vedomiu, avšak je to vedomie ešte temnejšie, hlbšie ako vedomie bolesti.

Máme teda aj toto hlboké vedomie, ktoré už človek nemôže dosiahnuť, keď éterické telo zostúpi do fyzického tela. Dajme tomu, že chce napriek tomu urobiť niečo, o čom v normálnom živote nemôže nič vedieť, čo nejako súvisí so stavom vecí, potom to urobí bez toho, aby o tom niečo vedel. Urobí to v ňom, akoby tá vec sama bez toho, aby on o tom niečo vedel.

Pozrime sa na človeka, ktorý v sebe na základe nejakých udalostí v minulom živote vytvoril príčiny, ktoré v čase medzi smrťou a novým narodením pôsobia dole až k tomu, že vedú k hlbšiemu vniknutiu éterického tela do tela fyzického. Potom z toho vzíde jednanie, vedúce k prepuknutiu hlbšie spočívajúcich chorobných procesov. Človek potom môže byť nútený k tomu, aby priamo vyhľadával vonkajšie popudy k chorobám.

Môže sa zdať zvláštne, že obvyklému vedomiu Ja sa to jasne nevyjaví. Človek by to však zo svojho obvyklého vedomia Ja nikdy ani neurobil. Zo svojho obvyklého vedomia Ja si neprikáže, aby vážne ochorel. Ak však toto temné vedomie pozná, že je nutné, aby došlo k vonkajšiemu poškodeniu, potom toto vedomie, ktoré vniká do fyzického tela, vyhľadá príčinu choroby. Je to vlastná bytosť človeka, čo vyhľadá príčinu choroby, aby dosiahla to, čo nazývame chorobným procesom.

Na základe hlbšej podstaty choroby vidíme, že dokonca aj vtedy, keď sa zatiaľ nedostavia bolesti, môžu vždy ešte nastať protichodné pôsobenia. A aj keď sa bolesti dostavia, môže stále ešte (ak iba éterické telo príliš silno vnikne do tela fyzického) nastať to, čo možno nazvať hľadaním vonkajších príčin choroby hlbšie sa nachádzajúcimi vrstvami ľudského vedomia samotného. Rovnako ako si vyhľadávame dedičné znaky, vyhľadávame si iným stupňom vedomia aj vonkajšie príčiny chorôb, ak ich potrebujeme.