Ďalšie témy

Čítanie antroposofických kníh

Zdravý spôsob života môžeme získať, až keď vnútorne zosilníme. Toho dosiahneme, keď proti komplikovaným pomerom postavíme silný vnútorný život. Posadnutosť zdravím pominie, až keď ľudia prestanú usilovať o zdravie ako také. Človek sa musí učiť cítiť a pociťovať, či je zdravý, a že môže ľahko znášať chýbajúci pocit blaha. To je možné len vďaka silnému svetovému názoru, ktorý pôsobí až do fyzického tela. Obnovuje harmóniu. Takýto svetový názor však nezávisí od vonkajších dojmov. Duchovno-vedecký svetový názor vedie človeka do oblastí, ktorých môže dosiahnuť, iba keď je vnútorne činný. Duchovno-vedeckú knihu nemožno čítať tak, ako sa čítajú iné knihy. Musí byť napísaná tak, aby vyvolala vlastnú činnosť. Čím viac sa človek musí sám namáhať, čím viac sa toho skrýva medzi riadkami, tým to je zdravšie. To sa týka len teoretickej oblasti. Duchovná veda však pôsobí vo všetkých oblastiach.

To, čo nazývame duchovnou vedou, je tu preto, aby to pôsobilo ako silné duchovné hnutie, ktoré vyvoláva pojmy, ktoré sú vybavené najsilnejším pnutím, aby ľudia mohli k tomu, čo majú pred očami, zaujať stanovisko. Duchovná veda chce poskytnúť vnútorný život, ktorý preniká až do údov, až do obehu krvi. Potom bude každý človek vnímať svoje zdravie vo svojom pocite radosti, blaha a uspokojení. Tiež je väčšinou bezcenný každý diétny predpis. Že mi niekto povie, že niečo je pre mňa dobré, to nevedie k ničomu. Že pociťujem uspokojenie v prijímaní potravy, na tom nezáleží. Človek musí mať porozumenie pre svoj vzťah k určitej potravine. Aký duchovný proces tu prebieha medzi prírodou a nami, to by sme mali vedieť. Všetko zduchovniť, to je to ozdravujúce.

Možno si niekto o duchovnom vedcovi myslí, že je mu jedlo niečím ľahostajným, čo nechápavo do seba napcháva. Uvedomiť si, čo znamená prijímať do seba časť vesmíru, ktorá je prežiarená slnečným svetlom, vedieť o duchovnej súvislosti, v ktorej je náš okolitý svet, vychutnávať ho nielen fyzicky, ale aj duchovne, to nás oslobodzuje od všetkej chorobnej nechuti, od chorobného preťaženia. Tak vidíme, že sa na ľudstvo kladú veľké požiadavky, aby sa usilovalo o zdravie v správnych koľajach. Ale duchovná veda ľudí posilní. Bude stále viac z každého človeka, ktorý sa jej venuje, vytvárať normu seba samého. To je zároveň slobodné ušľachtilé úsilie, ktoré prichádza z duchovnej vedy a robí človeka vládcom nad sebou samým. Každý človek je individuálnou bytosťou, pokiaľ ide o jeho vlastnosti, rovnako tak ako o jeho zdravie a choroby. Sme postavení do zákonitej súvislosti sveta a musíme spoznať svoj vzťah k svetu. Žiadna vonkajšia moc nám nemôže pomôcť. Ak nájdeme tento silný vnútorný postoj, až potom sa z nás stanú celí ľudia, ktorým nemôže byť nič odňaté.