Ďalšie témy

Antroposofia nevolá stále Pane, Pane

Kto má neustále na jazyku volanie: Pane, Pane alebo Kristus, Kristus nemusí byť ešte správnym kresťanom. Antroposofii sa zvykne vytýkať, že hovorí o Kristovi menej než vonkajšie náboženské vyznania. Tým, ktorí antroposofii toto vytýkajú, možno povedať: Je predsa staré prikázanie, ktoré tiež kresťania uznávajú, avšak pri večnom hovorení o Kristovi ho nedbajú: "Nevezmeš mena Boha svojho nadarmo". To je jedno z desiatich prikázaní.

Kto ustavične o Kristovi len hovorí, ustavične ho má v ústach, hreší proti svätosti mena Kristovho. Antroposofia by chcela vo všetkom, čo činí a čo je, byť kresťanskou. Preto sa jej nemôže vyčítať, že hovorí o Kristovi príliš málo, lebo vedomie, že Kristus žije, je vo všetkom, čo prináša a ona nechce mať práve stále na perách: "Pane, Pane", ona chce byť tým kresťanskejšou, čím menej chce ustavične hovoriť o Kristovi.