Ďalšie témy

Rozdiel medzi antroposofiou a inými názormi

Človek si musí svoju nesmrteľnosť zaslúžiť, pretože nevedomá nesmrteľnosť nie je ešte nesmrteľnosť. Už Majster Eckhart povedal o tom pekné slová:
"K čomu by bolo človeku byť kráľom, keby nevedel, že ním je."
Tým myslel:
"K čomu je pre človeka celý duchovný svet, keď nevie čím duchovné svety sú."
Osvojiť si schopnosť videnia pre duchovný svet môžeme iba vo fyzickom svete.

Duchovná veda nie je iba svetový názor, ale je niečo, bez čoho človek vo svojej nesmrteľnej časti vôbec nemôže nič vedieť o nesmrteľných svetoch. Antroposofia je reálna moc, niečo, čo sa ako skutočnosť vlieva do duše. A tým, že sa ňou zaoberáme, učíme sa, nielen aby sme niečo vedeli, ale vrastáme do toho, čím sa stávame, a čím by sme sa inak nestali. To je rozdiel medzi duchovnou vedou a inými svetovými názormi. Ostatné svetové názory sa vzťahujú k vedomostiam, antroposofia sa vzťahuje k súcnosti človeka.