Človek

Oddelenie Slnka a Mesiaca - opätovné spojenie Slnka a Zeme

Zem a Slnko boli jedným telesom. Zem sa vyvinula zo Slnka a odštiepil sa od nej Mesiac. Pri odvrhnutí Mesiaca máme taký proces, ktorý je nutný preto, aby sa Zem tým, že odvrhne Mesiac, chránila pred ďalekosiahlym rozkladným procesom. Tým privodila Zem možnosť vstúpiť voči Slnku do nového vzťahu. Pretože pokiaľ mala v sebe Mesiac, bol rozkladný proces v Zemi takým, že - ak by sme si predstavili vtedajšiu atmosféru - slnečné pôsobenie nemohlo preniknúť atmosférou. Teda musel byť najskôr privodený nový vzťah, aby sa Zem a Slnko navzájom mohli vidieť. Touto vzájomnou viditeľnosťou, týmto vyčistením atmosféry - čo bolo možné až odchodom Mesiaca - nastal silový vzťah, ktorý viedol k tomu, že staré druhové vedomie sa postupne premieňalo na vedomie ja, na intelektuálne vedomie. Tak vidíme, že odchod Mesiaca súvisí s celým ľudským vývojom - nastoleniu priameho vzťahu Slnka k Zemi. Oddelenie Zeme od Slnka nastalo z dôvodu, aby vôbec vznikla možnosť príchodu vedomých bytostí na Zem. Iba odelením Zeme od Slnka sa uskutočnil silový systém, ktorý učinil možným, že bytosti mohli samy v sebe dôjsť k prežívaniu a vedomiu. Tak bolo staré jasnozrivé vedomie možné tým, že Zem bola oddelená od Slnka a posun k vyššiemu vedomiu, k intelektuálnemu vedomiu bol možný díky oddeleniu Mesiaca od Zeme.

Muselo sa tak stať pre správny postup vývoja. Ale teraz, keď človek prekonal tieto vývojové stupne, keď sa preduchovnil, je zrelý, aby sa opäť zjednotil so silami, vládnucimi na Slnku. Môže sa zúčastňovať vývojového tempa Slnka. Teraz dochádza k dôležitému svetovému deju: Zem sa zase spojí so Slnkom.

Slneční duchovia zostúpili na Zem pri udalosti na Golgote. A Mesiac, ktorý bol nutný na to, aby vývoj nepostupoval príliš rýchlo, bude prekonaný, človek ho už nebude potrebovať. Sily Mesiaca budú prekonané. V tejto dobe sa človek bude môcť spojiť so Slnkom. Bude žiť v zduchovnelej Zemi a zároveň bude spojený so silami Slnka. Jasnovidcovi sa to prejavuje symbolickým obrazom piatej pečate: ženou, nesúcou v sebe Slnko, a u svojich nôh má Mesiac. Tak sme dospeli k dobe, kedy bude človek preduchovnený, kedy sa opäť spojí so silami Slnka, kedy Zem a Slnko budú jedným telesom a sily Mesiaca budú prekonané. Tento vývoj prekoná len pokročilejšia časť bytostí, ktorá bude presýtená princípom Kristovým. Ale tí, ktorí zatvrdnú v hmote, tí vypadnú, vytvoria vedľajšiu planétu.