Človek

4. Dnešné bdelé denné predmetné vedomie

Štvrtým stavom vedomia je dnešné vedomie, ktoré teraz majú všetci ľudia. Počas dňa človek obracia svoje zmysly do vonkajšieho sveta a vníma predmety, preto toto vedomie nazývame aj predmetným.

Obrazy, ktoré predtým človek vnímal ako farebné obrazy vznášajúce sa voľne v priestore sú teraz na predmetoch, predmety sú nimi potiahnuté, tvoria hranice vecí.

Vedomie, ktoré máme za denného bdenia, naše dnešné vedomie spočíva v tom, že okolo seba vnímame zmyslové predmety a že dojmy spájame pomocou pojmov, ktoré sa tiež dajú vytvárať len zmyslovým nástrojom, ľudským mozgom. Všetok život nášho bdelého denného vedomia je veľmi závislý na našich zmyslových orgánoch a našom mozgu, práve tak ako to, čo vidíme v zrkadle, je závislé na vlastnostiach zrkadla. Keď sa pozrieme do vypuklého zrkadla, vidíme karikovanú tvár a pripustíme, že obraz v tomto zrkadle nie je závislý na ňom, ale na zrkadle. Tak závisí to, čo vnímame, na usporiadaní nášho zrkadliaceho aparátu, fyzických orgánoch.

Naša telesnosť je zrkadlom živým. Zrkadlo, do ktorého pozeráme, nechávame takým, aké je. Samozrejme môžeme niečím ovplyvniť aj toto zrkadlenie: Ak na zrkadlo dýchneme, potom už riadne nezrkadlí. Ale zrkadlenie v našej telesnosti, ktoré prežíva naša duša, je spojené s tým, že keď sa zrkadlíme vo svojej telesnosti, toto zrkadlenie je samo činnosťou, dejom v našej telesnosti a že to, čo sa tu ukazuje ako zrkadlenie, staviame pred seba sami ako činnosť. Tak sa nám ukazuje telesný život tak, akoby sme v istom zmysle písali to, čo myslíme, a potom by sme mali pred sebou písmena. Tak zapisujeme činnosť duše do svojho telesného života. Čo preukazuje anatóm, to sú práve len písmena, vonkajší aparát. Lebo svoj duševný život nepozorujeme v úplnosti, keď ho pozorujeme len v telesnom živote, pozorujeme ho uplne len vtedy, keď ho pozorujeme nezávisle na živote telesnom. To však zvládne len duchovný bádateľ, keď pozoruje duševný život, ako sa ukazuje v zrkadlení počas bdelého denného života.

Pozorujte teraz tri stavy vedomia, ktoré ešte budú nasledovať. Možno sa pýtať: Ako je možné už dnes o týchto veciach niečo vedieť? Je to možné zasvätením! Zasvätenec môže dosiahnuť týchto stavov už dnes a predíde tak ostatné ľudstvo.