Človek

7. Americká kultúrna epocha

Jej trvanie - 5 733 po Kr. - 7 893 po Kr.
Siedme obdobie je vo vzťahu k prvému obdobiu. Všetka podivuhodná múdrosť starých Indov, sa objaví znovu ako životná pravda ľudských duší v siedmom období.

V siedmom období sa budú duše, ktoré dosiahli cieľa v šiestom období, vyvíjať príslušne ďalej, ostatní však budú za zmenených pomerov okolia mať len málo príležitostí k doháňaniu zameškaného. Až v neskoršej budúcnosti sa naskytnú opäť podmienky, ktoré to dovolia. Po nej bude nasledovať vojna všetkých proti všetkým.